HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
 

HIDROELEKTRA je građevinsko poduzeće osnovano 1946. godine sa sjedištem u Zagrebu.

Ubraja se u najrespektabilnije  građevinske tvrtke u Hrvatskoj.

GRADSKI STADION I BAZENI, SPLIT, HRVATSKA 1978-1979 Gradski stadion i bazeni, Split, Hrvatska


adresa :
Capraška 6
10000 Zagreb,
Hrvatska

telefon :
+385 1 27 52 500

telefax :
+385 1 27 52 590

e-mail :

  uprava@heng.hr


O NAMA:

HIDROELEKTRA je građevinsko poduzeće osnovano 1946. godine sa sjedištem u Zagrebu.

Ubraja se u najrespektabilnije građevinske tvrtke u Hrvatskoj.

U procesu restrukturiranja, HIDROELEKTRA d.d. utemeljena je pod nazivom HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. i upisana u sudski registar 1995. godine s ukupnom vrijednošću temeljne glavnice u iznosu od 62.388.100 HRK (10.775.000 USD)


POSLOVNO SUDJELOVANJE U SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:

Hrvatska, Alžir, Grčka, Njemačka, Kenija, Rusija, Ukrajina, Slovenija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

 

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA:

RUKOVODSTVO PODUZEĆA:


Direktor


Tehnički direktor

 

mr. Vice Dodig, dipl. ing. građ.

Marko Lovrić,
dipl. ing. građ. za niskogradnju

 

tel:
fax:
tel:
fax:

 

27 52 512
27 52 590
27 52 512
27 52 590

Direktor operative

Igor Bilić, dipl. ing. građ.

tel:
fax:

27 52 512
27 52 590

Pomoćnik tehničkog direktora

Domagoj Perković, dipl. ing. građ.

tel:
fax:

27 52 500
27 52 590

Direktor sektora prodaje, nabave i logistike

Marko Kordiš, bacc.oec.

tel:
fax:

27 52 500
27 52 591

Direktor službe inženjeringa i ugovaranja
 

Andreja Sučević, dipl.ing.građ.

tel:
fax:

27 52 500
27 52 590

Direktor ekonomsko financijskog sektora

Mateo Čagalj, dipl. oec.

tel:
fax:

27 52 500
27 52 592

Direktor sektora za opće i pravne poslove
 

Milan Vraneš, dipl.iur.

tel:
fax:

27 52 500
27 52 590

ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA

   

 


ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA


ISO9001